Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van eerste ontwerp

  • De eerste delen van de Hessenweg en Wildforsterweg zijn verbreed. Meerdere bewoners gaven aan dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Doordat automobilisten moeten wachten op de Garderenseweg voor automobilisten vanuit de Hesseweg en Wildforsterweg. Om dit op te lossen verbreden wij de eerste delen van de wegen.
  • De verdeling van de drempels op de Hessenweg is gewijzigd.
  • Het schijnplateau dat bij de Milligerweg zou komen wordt verplaatst naar de aansluiting Hessenweg – Hoorneweg. Hierdoor wordt het verhoogde plateau dat bij de Hoorneweg zou komen verplaatst naar de aansluiting met de Milligerweg.

Ontwerp tekening 1 Hessenweg en Wildforsterweg 

Ontwerp tekening 2 Hessenweg en Wildforsterweg

Coalitieakkoord en beleid van de gemeente

In het coalitieakkoord van 2018-2022 staat dat deze wegen in aanmerking komen voor bermverharding. De bermverharding zorgt ervoor dat de bermen niet bereden worden en een groene uitstraling krijgen en houden. Het beleid van de gemeente Putten is om de snelheid van de wegen binnen de bebouwde kom van Koudhoorn te verlagen naar 30 km/u. Om deze snelheidsverlaging daadwerkelijk door te voeren zijn aanpassingen aan de weginrichting noodzakelijk.

Contact en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marcel van Tend, projectleider civiele techniek.

T (0341) 359 611