Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

Belangrijkste aanpassingen Hessenweg en Wildforsterweg

Er komen drempels en plateaus op de Hessenweg en de Wildforsterweg. Dit is de meest doeltreffende maatregel om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen. Ook worden er verhardingen in de bermen aangebracht. De gaten en oneffenheden die nu in de berm aanwezig zijn verdwijnen hierdoor en komen met deze aanpassing niet meer terug. Bekijk de ontwerptekeningen van de Hessenweg en Wildforsterweg.

Tekening 1 inrichten Hessenweg en Wildforsterweg

Tekening 2 inrichten Hessenweg en Wildforsterweg

Inloopavond woensdag 26 oktober 2022

Tijdens de inloopavond hebben wij de wegontwerpen aan u laten zien. Waarbij u vragen kon stellen aan de gemeentelijk projectleider, de verkeerskundige van de gemeente en de projectleider van het ontwerpbureau.

Coalitieakkoord en beleid van de gemeente

In het coalitieakkoord van 2018-2022 staat dat deze wegen in aanmerking komen voor bermverharding. De bermverharding zorgt ervoor dat de bermen niet bereden worden en een groene uitstraling krijgen en houden. Het beleid van de gemeente Putten is om de snelheid van de wegen binnen de bebouwde kom van Koudhoorn te verlagen naar 30 km/u. Om deze snelheidsverlaging daadwerkelijk door te voeren zijn aanpassingen aan de weginrichting noodzakelijk.

Contact en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marcel van Tend, projectleider civiele techniek.

T (0341) 359 611