Onze nieuwe woonwijk Putten-Zuid

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen: honderden nieuwe woningen voor Putten. Dat is één van de hoofddoelen van de gemeenteraad en het college van B en W voor de komende jaren. Wij hebben een geschikte woningbouwlocatie gevonden en noemen deze vooralsnog Putten-Zuid. De raad en het college willen hier een groene, veilige en duurzame woonwijk bouwen. De eerste prille stappen op weg naar een nieuwe woonwijk zijn daarmee gezet. Maar om daadwerkelijk te kunnen starten met bouwen zijn er nog meer stappen nodig.

Er komt veel kijken bij het bouwen van een nieuwe wijk. Voordat de eerste paal in 2023 of 2024 de grond in gaat, moet er nog heel wat gebeuren. Wij doen dat stap voor stap. De stap die wij nu hebben genomen, is het opstellen van de Agenda van de Toekomst voor de nieuwe wijk. Deze ’agenda’ hebben wij gebaseerd op de inbreng van onze inwoners, de gemeenteraad, onderzoeksresultaten en adviezen van deskundigen. Met de Agenda van de Toekomst zetten wij een belangrijke stap op weg naar de realisatie van de nieuwe Puttense woonwijk. In de Agenda van de Toekomst staan de ambities voor de nieuwe woonwijk. Op basis hiervan zetten wij de volgende stap: het opstellen van de Ontwikkelingsvisie. En daarna volgt het Stedenbouwkundig plan.