Putten-Zuid

Onze nieuwe woonwijk Putten-Zuid

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen: honderden nieuwe woningen voor Putten. Dat is één van de hoofddoelen van de gemeenteraad en het college van B en W voor de komende jaren. Wij hebben een geschikte woningbouwlocatie gevonden en noemen deze vooralsnog Putten-Zuid. De raad en het college willen hier een groene, veilige en duurzame woonwijk bouwen. De eerste prille stappen op weg naar een nieuwe woonwijk zijn daarmee gezet. Maar om daadwerkelijk te kunnen starten met bouwen zijn er nog meer stappen nodig.

De eerste vervolgstap die wij nu zetten is het opstellen van een ‘Agenda van de Toekomst’. En bij het opstellen van die agenda nemen wij de uitkomsten van de vragenlijst mee. U had de mogelijkheid om de vragenlijst tot 4 januari 2021 in te vullen om uw wensen aan te geven. Overigens betrekken wij u stapsgewijs bij elke nieuwe fase. Na de Agenda van de Toekomst maken wij een ontwikkelingsvisie. Daarna volgen de planologische procedures, ingebed in de nieuwe Omgevingswet. Dat is een spannende periode, omdat er mensen bezwaar kunnen maken. Dat is hun goed recht, maar dit kost natuurlijk wel tijd. Na de afhandeling van de planologische procedures kunnen wij de infrastructuur in orde maken, rioleringen aanleggen, et cetera. Daarna kunnen wij bouwen. Wij gaan ervan uit dat wij in 2023 of 2024 starten met de bouw van de zo gewenste groene, veilige en duurzame wijk.