Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Stand van zaken reconstructie Garderenseweg - november 2017

Op dit moment (november 2017) wordt het oude riool vervangen door een nieuw infiltratieriool. Het gedeelte vanaf de rotonde Voorthuizerstraat tot de Jacob Catstraat is klaar. De voetpaden en parkeerplaatsen zijn nagenoeg klaar tot en met de Veldstraat. Het streven is al het werk in maart 2018 klaar te hebben. De haalbaarheid is afhankelijk van het weer.

Foto GarderensewegInfiltratieriool voorkomt onnodige waterzuivering

Om het regenwater te scheiden van het vuile water, wordt het oude riool vervangen door een zogenaamd infiltratieriool. Dit nieuwe riool geeft het regenwater af aan de ondergrond, waardoor het regenwater op de plaats blijft waar het geregend heeft. Zo wordt onnodig zuiveren bij de waterzuiveringsinstallatie voorkomen. Tijdens de aanleg van het nieuwe riool worden de oude grens-huisaansluitingen indien nodig vervangen voor nieuwe pvc-aansluitingen.

Vriendelijker voor fietsers

De complete verharding van de Garderenseweg wordt aangepast. Er komen nieuwe tegels en stenen en de rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd. Er worden fietssuggestiestroken en middengeleiders toegepast om de weg vriendelijker te maken voor fietsers. Ook komt er minimaal hetzelfde aantal parkeerplaatsen terug voor de aanwonenden.

Bereikbaarheid gewaarborgd

Om de bereikbaarheid in geval van calamiteiten te waarborgen, is het werk opgedeeld in verschillende fasen. De bewoners zijn te allen tijden te voet bereikbaar. Zij worden via bewonersbrieven op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via borden. Bij goed weer brengen we nog voor de kerstdagen een gedeelte asfalt aan vanaf de Voorthuizerstraat tot de Veldstraat. Hierdoor beperken we de overlast tijdens de feestdagen en tijdens eventuele winterse omstandigheden. Op de overige plekken wordt puinverharding aangebracht, zodat iedereen met de auto bereikbaar is tijdens de feestdagen.

Meer informatie

De faseringstekening en uitgebreide planning kunt u inzien via www.putten.nl/garderenseweg. Voor dringen vragen kunt u terecht bij toezichthouder T. Krist. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 223 78 058. Voor overige vragen mailt u naar garderenseweg@putten.nl.