Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Start herinrichting Garderenseweg - oktober 2017

Aannemer Hoornstra Infrabouw uit Doesburg begint vanaf maandag 2 oktober 2017 met de werkzaamheden. Op donderdag 21 september 2017 is er van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Burgerparticipatie

Het definitief ontwerp, dat op 11 oktober 2016 is vastgesteld door het college van B&W, is tot stand gekomen via een uitgebreid traject van burgerparticipatie. Aan het begin van het traject, in augustus 2015, konden bewoners en bedrijven hun wensen en behoeften aangeven. Uiteraard zijn er vooraf wel enkele belangrijke randvoorwaarden gesteld. De Garderenseweg is en blijft, samen met de Calcariaweg, een verkeersader en daarmee een belangrijke weg voor de oostelijke ontsluiting van Putten. De gemeente heeft bewoners en bedrijven tevreden kunnen stellen door gehoor te geven aan hun wensen ten aanzien van de hoeveelheid openbaar groen en het aantal parkeerplaatsen. Het definitief ontwerp heeft een wezenlijk andere vorm gekregen; er komt een wegprofiel met fietsstroken in plaats van een profiel met vrijliggende fietspaden. Dit draagt bij aan een (fiets)veiligere weg en zal tevens de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De gemeente kijkt terug op een succesvolle samenwerking met bewoners en bedrijven.

Inloopbijeenkomst

De afgelopen maanden is verder gewerkt aan de bestektekeningen en het aanbesteden van het werk. Het werk is voor de zomer gegund aan Hoornstra lnfrabouw uit Doesburg. Op donderdag 21 september 2017 van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over:

  • de planning en fasering van het werk;
  • de bereikbaarheid van bedrijven en woningen gedurende de verschillende fasen;
  • de gevolgen voor het openbaar vervoer (buslijn);
  • kennismaking met de uitvoerder van het werk (tevens contactpersoon tijdens de werkzaamheden).

Meer informatie

Voor dringen vragen kunt u terecht bij de toezichthouder de heer T. Krist. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 223 78 058. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar garderenseweg@putten.nl.