Reconstructie Waterweg en Zuiderzeestraatweg

Veiligere wegen en kruispunten, verbeterde kwaliteit van de weg en ontmoediging van doorgaand (sluip)verkeer. Dat is het doel van de vernieuwing van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg en de aanleg van het fietspad, vervangen en verleggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen. Op deze pagina's leest u meer over dit project.