Gemeente sluit huurovereenkomst met De Vanenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 mei 2018 besloten vanaf 1 juli 2018 een huurovereenkomst te sluiten met De Vanenburg. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van een jaar met de mogelijkheid van verlenging. In een kantoor op de locatie van De Vanenburg wordt tijdelijk de gemeentelijke organisatie gehuisvest als het huidige gemeentehuis wordt gerenoveerd.

Renovatie gemeentehuis

Het huidige gemeentehuis stamt uit de jaren ‘70 en heeft sindsdien slechts kleine wijzigingen ondergaan. In 2016 is de gemeente gestart met de voorbereidingen om het gemeentehuis te renoveren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. In de vergadering van 12 januari 2017 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om het gemeentehuis te renoveren. In het afgelopen jaar zijn voor deze renovatie de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure en de geselecteerde bedrijven kunnen uiterlijk 11 juni 2018 hun offerte indienen.

Tijdelijke huisvesting

Het gemeentehuis gaat tijdens de verbouwing dicht. De gemeentelijke organisatie wordt tijdelijk gehuisvest in een kantoor op de locatie van De Vanenburg. Hier komen ook de meeste publieksfuncties. In het centrum (waarschijnlijk in een deel van het politiebureau) komt een servicepunt. Inwoners kunnen hier op afspraak terecht voor het aanvragen/ophalen van een aantal producten van Burgerzaken.

Planning

Deze zomer worden voorbereidingen getroffen voor de verhuizing naar de tijdelijke locaties. Met de verbouwing van het gemeentehuis kan naar verwachting na de zomer worden gestart. Naar verwachting vindt vanaf september 2018 de dienstverlening vanuit het kantoor van De Vanenburg en het servicepunt plaats. Wanneer hierover meer bekend is, worden de inwoners hierover geïnformeerd.