Archeologisch onderzoek

 • Nieuwsbericht 3: Opgravingen in Putten - Rimpeler

  07 maart 2019

  Wie sinds het begin van het nieuwe jaar over de Rimpelerweg rijdt, zal het zijn opgevallen dat er in rap tempo grote bergen zand ontstaan. Het archeologisch onderzoek is dan ook na een stop voortvarend weer van start gegaan. Twee graafmachines en minimaal tien archeologen brengen hierbij steeds meer nieuwe sporen uit de middeleeuwen aan het licht.

 • Nieuwsbericht 2: Opgravingen in Putten-Rimpeler

  01 oktober 2018

  Sinds de zomervakantie zijn de archeologen alweer enkele weken verder met de grote opgraving in de nieuwbouwwijk Rimpeler. In het vorige nieuwsbericht is stilgestaan bij een grote boerderij uit de middeleeuwen.

 • Nieuwsbericht 1: Opgravingen in Putten - Rimpeler

  13 september 2018

 • Graafwerkzaamheden en archeologische onderzoek woningbouwlocatie Rimpeler

  06 juli 2018

  De voorbereidingen voor de bouw van woningen op de locatie Rimpeler zijn in volle gang. Op zaterdag 7 juli 2018 starten ook buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden. Dit gaat om het afgraven en ophogen van delen van het terrein en werkzaamheden in verband met archeologisch onderzoek.