Nieuwsbericht 1: Opgravingen in Putten - Rimpeler

13 september 2018

Voordat de bouw van de nieuwbouwwijk Rimpeler start, wordt eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit eerder gegraven kijkgaten blijkt namelijk dat de ondergrond van de toekomstige nieuwbouwwijk zeer veel sporen uit het verleden herbergt. Het gaat hierbij vooral om de resten van boerenerven uit de middeleeuwen (ongeveer de periode tussen 800 en 1400), maar ook om veel oudere resten uit de prehistorie (ongeveer tussen 1000 voor Christus en het begin van onze jaartelling). Tijdens het archeologisch onderzoek wordt een gebied van ruim 8 voetbalvelden door een team archeologen nauwkeurig onderzocht. Het onderzoek is in juli 2018 van start gegaan ten zuiden van de houtwal en de boerderij Rimpelerweg 43. Na een korte zomerpauze gaat het onderzoek sinds 3 september weer verder. Omdat het onderzoek best wel bijzondere resultaten oplevert, wordt door middel van nieuwsberichten regelmatig stilgestaan bij de vondsten.

Mensen woonden op een droge zandrug

Als eerste is gestart met het maken van een lange doorsnede van de bodem. Door de bodem nauwkeurig in kaart te brengen, leren we meer over het landschap waarin de mensen vroeger woonden. Hieruit blijkt dat de mensen woonden op een droge zandrug, op de overgang naar de natte Gelderse Vallei. Dit soort plaatsen was vroeger (en nu nog steeds!) ideaal om te wonen: een droge plaats om te wonen en voor de landbouw, met in de buurt lager gelegen weides waar het vee kon grazen.

Lange sleuven om het landschap te bestuderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange sleuven om het landschap te bestuderen.

Sporen van een groot boerenerf met moestuin

Hierna is het deel ten zuiden van de houtwal bijna helemaal opgegraven. Hierbij kwamen de sporen van een groot boerenerf tevoorschijn. Dit erf is waarschijnlijk bewoond geweest tussen 1000 en 1200. Als alle vondsten straks zijn bestudeerd, weten de archeologen precies hoe oud de vondsten zijn. Op het erf hebben drie grote huizen en schuren gestaan. Aan de rand van het erf stonden grote hooimijten. Bijzonder is dat gelijk naast één van de boerderijen de resten zijn gevonden van een grote moestuin.

Laagje voor laagje wordt de grond afgegraven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laagje voor laagje wordt de grond afgegraven.

Waterput met een complete houten kom

Rondom de gebouwen zijn verschillende waterputten gevonden, gemaakt uit grote, uitgeholde eiken boomstammen. Omdat waterputten heel diep zijn uitgegraven, tot onder de grondwaterspiegel, blijven vondsten hier vaak goed in bewaard. Eén van de waterputten leverde een zeer bijzondere vondst op: een complete houten kom!

Een complete houten kom, gevonden onderin een waterput uit de middeleeuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een complete houten kom, gevonden onderin een waterput uit de middeleeuwen.

 

Op 3 september is weer verder gegaan met de opgraving, nu ten noorden van de houtwal, in de buurt van de Stationsstraat. Hierbij zijn niet alleen de resten van een nieuw boerenerf uit de middeleeuwen gevonden, maar ook veel oudere vondsten! Hierover meer in het volgende nieuwsbericht.