Nieuwsbericht 2: Opgravingen in Putten-Rimpeler

Sinds de zomervakantie zijn de archeologen alweer enkele weken verder met de grote opgraving in de nieuwbouwwijk Rimpeler. In het vorige nieuwsbericht is stilgestaan bij een grote boerderij uit de middeleeuwen.

Inmiddels is duidelijk dat de grond onder vrijwel de gehele toekomstige wijk zeer veel resten uit deze periode bevat. De afgelopen weken zijn de resten van maar liefst vier grote middeleeuwse boerderijen gevonden. Hierover volgt later meer informatie. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op veel oudere sporen.

Overzicht over het opgravingsterrein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht over het opgravingsterrein.

Sporen van een boerderij uit de ijzertijd

Centraal in de toekomstige woonwijk zijn de resten gevonden van een boeren erf uit de ijzertijd, ongeveer de periode tussen 250 voor Christus en het begin van onze jaartelling. Sporen van vergelijkbare boerderijen zijn in 2004 in de nieuwbouwwijk Husselseveld gevonden. In de ijzertijd woonden de mensen samen met hun vee onder één dak. Een brede ‘gang’ binnen de boerderij vormde de grens tussen de stal en het woongedeelte. Rondom de boerderij zijn de resten van verschillende kleine gebouwen gevonden, zogenaamde spiekers. Dit zijn gebouwen met een verhoogde vloer waarin graan kon worden bewaard. Door de gewassen op een hogere vloer op te slaan bleven deze veilig tegen ongedierte.

Voorbeeld van een spieker. Onderaan de sporen, zoals deze bij een opgraving worden gevonden. Boven een nagebouwde spieker aan de Vijfsprongweg in Lunteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een spieker. Onderaan de sporen, zoals deze bij een opgraving worden gevonden. Boven een nagebouwde spieker aan de Vijfsprongweg in Lunteren.

Begravingen op het erf

Bijzonder is de vondst van vier graven op het erf, rondom de boerderij. In de ijzertijd werden de overledenen gecremeerd op een brandstapel. Nadat de brandstapel was afgekoeld, verzamelden de nabestaande de verbrande botten en begroeven deze in een kuil. Normaal gesproken worden de resten begraven in een apart grafveld, maar in Rimpeler hebben de mensen er blijkbaar voor gekozen om de overledenen dicht bij huis te begraven.