Nieuwsbericht 3: Opgravingen in Putten - Rimpeler

Wie sinds het begin van het nieuwe jaar over de Rimpelerweg rijdt, zal het zijn opgevallen dat er in rap tempo grote bergen zand ontstaan. Het archeologisch onderzoek is dan ook na een stop voortvarend weer van start gegaan. Twee graafmachines en minimaal tien archeologen brengen hierbij steeds meer nieuwe sporen uit de middeleeuwen aan het licht.

Archeologen aan het werk langs de Rimpelerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologen aan het werk langs de Rimpelerweg.

Tot nu toe zijn vier grote boeren erven compleet opgegraven uit de periode tussen ongeveer het jaar 1000 en 1300. Op deze erven zijn niet alleen de restanten van vier grote boerderijen gevonden, maar ook tien grote schuren, verschillende roedenbergen of steltenbergen en tien grote waterputten. Deze erven lijken allemaal langs een middeleeuwse weg te hebben gelegen, zeg maar de middeleeuwse Rimpelerweg. Zoals het er nu naar uitziet, is de huidige boerderij Rimpeler voortgekomen uit één van de middeleeuwse boerderijen. Deze is waarschijnlijk gebouwd nadat het laatste huis in het plangebied Rimpeler rond 1400 is verlaten.

Luchtfoto van een compleet erf uit de middeleeuwen. Centraal in het beeld zijn de grote verkleuringen zichtbaar waarin de houten palen van de boerderij stonden. Links in het beeld zijn de sporen van een grote schuur zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto van een compleet erf uit de middeleeuwen. Centraal in het beeld zijn de grote verkleuringen zichtbaar waarin de houten palen van de boerderij stonden. Links in het beeld zijn de sporen van een grote schuur zichtbaar.

Dit jaar gaan we nog een stuk verder terug in de tijd. Voor het eerst zijn nu de sporen van huizen uit de Karolingische tijd gevonden, ongeveer uit de periode tussen 750 en 900. Een periode waar we nog vrij weinig van weten. We vermoeden de komende tijd de resten van minimaal tien en misschien wel twintig huizen te gaan vinden. Als alle verwachtingen uitkomen is daarmee straks meer dan 500 jaar geschiedenis vastgelegd van de toekomstige nieuwbouwwijk.

De sporen van een huis uit de Karolingische tijd. Het verschil met de sporen op de foto hierboven is opvallend!

De sporen van een huis uit de Karolingische tijd. Het verschil met de sporen op de foto hierboven is opvallend!