Denkt u opnieuw mee over straatnamen in Rimpeler?

Eind vorig jaar hebben wij u gevraagd mee te denken over de straatnaamgeving in Rimpeler. Die oproep heeft geleid tot vele reacties. Mede op basis daarvan heeft de straatnamencommissie 6 vrouwennamen voorgedragen aan het college. Het college heeft het advies overgenomen en de eerste 6 straatnamen begin dit jaar vastgesteld. Maar met deze namen zijn nog niet alle straten benoemd. Daarom vragen wij u opnieuw om met ons mee te denken voor de overige 6 straatnamen.

Denkt u opnieuw met ons mee?

U kunt uw suggesties voor de nieuwe straatnamen tot 1 mei 2019 doorgeven aan Jan Jaap van den Hoek. Dit kan via jjvdhoek@putten.nl of telefoonnummer (0341) 359 761. Op www.putten.nl/rimpeler vindt u een plattegrond met de vastgestelde en de nog onbenoemde straatnamen.

Wat voor soort namen zoeken we?

“Namen van vrouwen (al dan niet uit Putten afkomstig) die een bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving”, zo luidt de motie over de straatnamen in Putten die unaniem is aangenomen in de raadsvergadering van 8 november 2018. In het kader van het Herdenkingsjaar 2019 kan daarbij gedacht worden aan de periode 1940-1945. U mag er echter ook breder naar kijken.

Plattegrond met vastgestelde en nog onbenoemde straanamen

Straatnamen Rimpeler

  1. Rimpelerweg (bestaand)
  2. Trientje Timmerstraat
  3. Aartje Simonstraat
  4. Dames Tijssenstraat
  5. Jansje Rozendaalstraat
  6. Gerritje van Beekstraat
  7. Zuster Joustrastraat

Wie beslist er over stratennamen?

In Putten is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de naamgeving van straten. De keuze die het college maakt, moet echter gebaseerd zijn op een breed gedragen advies. Daarom laat het college zich adviseren door de straatnamencommissie. Die bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van Stichting Oktober 44 en het Puttens Historisch Genootschap. De straatnamencommissie beoordeelt de reacties en aangedragen namen vanuit de lokale gemeenschap.