Eerste plannen voor woonwijk Rimpeler ter inzage

De gemeente Putten is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Rimpeler. Dinsdag 7 februari 2017 was hierover een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

Omwonenden en andere belangstellenden konden kennis nemen van de ideeën met betrekking tot de ontsluiting van het verkeer, de afwatering, de groenstructuur, de locaties waar woningen gebouwd kunnen worden, het woningbouwprogramma, etc.

Belangstellenden die niet in de gelegenheid waren om naar de inloopbijeenkomst te komen, kunnen de tekeningen hieronder inzien. Reacties en eventuele vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk woensdag 15 februari 2017 via het reactieformulier. De input gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van de plannen.