Inloopbijeenkomst februari 2017 nieuwe woonwijk Rimpeler

Dinsdag 7 februari 2017 van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis.

De gemeente Putten is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Rimpeler. Dinsdag 7 februari 2017 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis, waar de gemeente de eerste ideeën en plannen voor deze nieuwe woonwijk bekend maakt. De vrije inloop is van 19.30 tot 21.00 uur. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen dan kennis nemen van de ideeën met betrekking tot de ontsluiting van het verkeer, de afwatering, de groenstructuur, de locaties waar woningen gebouwd kunnen worden, het woningbouwprogramma, etc.

In de Structuurvisie Putten 2030 heeft de gemeente het gebied ten oosten van de Rimpelerweg aangewezen als 'zoekgebied Wonen'. Het te ontwikkelen gebied Rimpelerweg heeft een oppervlakte van ongeveer 13 hectare en ligt globaal tussen de Stationsstraat, de wijken Bijsteren en Husselerveld en de Rimpelerweg. Op 26 april 2016 is het Plan van aanpak en de Uitgangspuntennotitie voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Rimpeler vastgesteld. Op basis hiervan kunnen in deze nieuwe wijk ongeveer 330 woningen worden gebouwd.

Belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopbijeenkomst te komen, kunnen de tekeningen vanaf woensdag 8 februari 2017 inzien op www.putten.nl/rimpeler. Reacties en eventuele vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk woensdag 15 februari 2017. De input gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van de plannen.