Opknapbeurt Schoolstraat - 17 maart 2020

Na de zomervakantie in 2019 zijn de bomen in de Schoolstraat tussen de Gebbekuillaan en de Pinnenburgerweg gekapt. De kap was noodzakelijk omdat de wortels van de bomen het trottoir omhoog drukten. Dat kon gevaarlijke situaties opleveren voor voetgangers. Inmiddels hebben de nutsbedrijven de elektriciteitskabels, waterleidingen en gasleidingen vervangen. Binnenkort gaan wij aan de slag met het opknappen van de rijbaan en de trottoirs en planten van nieuwe bomen.

Rijbaan/parkeren

De huidige situatie met geparkeerde auto’s op de rijbaan is nogal krap. Hierdoor staat de bereikbaarheid voor grotere voertuigen als de huisvuilwagen en de brandweerwagen onder druk. Ook is het soms lastig om tegen de richting in door de straat te fietsen. Daarom maken we de weg wat breder (ongeveer 60 cm). In plaats van gele trottoirbanden waar parkeren niet is toegestaan, leggen we donkergekleurde stroken aan op de plaatsen waar men kan parkeren. De locaties van deze parkeerstroken komen zoveel mogelijk overeen met de huidige locaties waar geparkeerd mag worden.

Trottoirs

De trottoirs aan weerszijden van de weg maken we 1.50 meter breed. Door de verbreding van de weg komt het laatste stukje noordelijke trottoir, tussen huisnummer 99 en de Pinnenburgerweg, te vervallen. Voor overstekende voetgangers leggen we tegenover de uitrit van huisnummer 99 een invalidenopritje aan.

Bomen

Een boom heeft groeiruimte nodig, ook in de grond. Mede door de ligging van kabels en leidingen zijn er in de Schoolstraat slechts 6 locaties waar voldoende ruimte is voor het planten van een boom. Op deze locaties maken we een plantvak, zodat de nieuwe bomen jarenlang kunnen groeien zonder daarbij de omliggende bestrating omhoog te drukken. Daarnaast stellen we de bewoners van de Schoolstraat in de gelegenheid een boom te adopteren, om in de eigen tuin te planten.

Hieronder kunt u een voorkeurformulier bomen Schoolstraat downloaden, waarop u kunt aangeven welke soort boom uw graag aangeplant ziet worden in de Schoolstraat. Als u gratis een boom van de gemeente wilt ontvangen, kunt u dit ook op het formulier aangeven.

Planning

De komende weken zullen wij de binnenkomende reacties op het plan en de voorkeurformulieren verwerken. Aan de hand van die informatie maken we een definitief ontwerp en besteden we het werk aan. Wij hopen dat de aannemer in juni kan starten, maar vanwege de situatie rond het coronavirus is dit niet zeker. Hoe dan ook, het is de bedoeling dat de werkzaamheden uiterlijk in december 2020 gereed zijn.

Reacties en vragen

Reacties en ingevulde voorkeurformulieren kunnen tot 3 april 2020 worden verstuurd naar e-mailadres kwijma@putten.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Klaas Wijma via het bovenstaande e-mailadres of via telefoonnummer (0341) 359 772.

Downloads