Opknapbeurt Schoolstraat - 19 mei 2020

Vanaf woensdag 18 maart 2020 kon u op deze website de ontwerptekening bekijken en hierop reageren. Daarnaast was het mogelijk om uw voorkeur voor het soort te planten bomen aan te geven. Hieronder leest u over de uitkomst hiervan en over de planning.

Er komen 3 Dwerglindes en 3 Chinese rode berken in de Schoolstraat

Er was keuze tussen zes verschillende soorten bomen. De meeste stemmen gingen naar de Dwerglinde en de Chinese rode berk. We gaan beide soorten combineren door deze om en om te planten.

We hebben het ontwerp aangepast en geoptimaliseerd

Enkele bewoners hebben hun zorgen over het parkeren geuit. De parkeerdruk is hoog en door de bomen/groenvakken in de rijbaan verdwijnt er ook nog parkeerruimte. Als optie/wens is voorgesteld om het parkeren in de voortuin gemakkelijker te maken. Voor de aanleg van een in-/uitrit is een omgevingsvergunning nodig, waarbij de leges plus de aanlegkosten voor de in-/uitrit (op gemeentegrond) voor rekening van de aanvrager zijn. Vervolgens moet de oprit (op eigen terrein) nog worden aangelegd. De hoge kosten vormen een drempel voor bewoners die in hun voortuin willen parkeren.

Aan de hand van de reacties hebben wij het ontwerp als volgt aangepast:

  • Op locaties waar voldoende ruimte is voor (haaks) parkeren in de voortuin vervangen we de standaard trottoirband door een lage, schuine trottoirband. Dit is ter hoogte van de huisnummers 46 t/m 56, 67 t/m 75, 76 t/m 90 en 93 t/m 99. Bewoners die in de voortuin willen parkeren moeten nog wel een omgevingsvergunning aanvragen en leges betalen, maar de aanlegkosten komen hiermee te vervallen.
  • Alle bestaande in-/uitritten voorzien we ook van lage, schuine trottoirbanden.
  • De plantvakken krijgen een iets andere vorm, waardoor een aantal parkeerstroken enkele meters langer worden. Hiermee blijft er zoveel mogelijk parkeerruimte behouden.

Aangepaste ontwerptekening Schoolstraat downloaden (PDF)

De werkzaamheden starten in juli 2020

We voeren het werk in twee delen uit. In juli laten we een gespecialiseerde aannemer de verontreinigde grond ter hoogte van Schoolstraat 93 verwijderen. De verontreiniging was aangetroffen bij de werkzaamheden van de nutsbedrijven (vervangen kabels en leidingen). Het gaat om een lichte vorm van verontreiniging, maar voordat we de weg aanpakken willen we dit graag oplossen.

Na de bouwvak (eind augustus) start de wegenbouwkundige aannemer met de aanpak van de straat. Om de overlast voor de bewoners te beperken voeren we het werk in gedeelten uit. De werkzaamheden worden uiterlijk in december 2020 afgerond.

Meer informatie

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Klaas Wijma via het bovenstaande e-mailadres of via telefoonnummer (0341) 359 772.