Stationsstraat

De reconstructie van de Stationsstraat is in volle gang. De verwachting is dat u in oktober 2021 weer gebruik kunt maken van de vernieuwde, veilige weg.

 • Definitief ontwerp Stationsstraat vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 14 juli het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Stationsstraat vastgesteld.

 • Voorlopig ontwerp herinrichting vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 12 mei 2020 het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Stationsstraat vastgesteld. Het gedeelte tussen de Nijkerkerstraat en de Mennestraat wordt ingericht als een veilige woonstraat. Hier geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Het gedeelte tussen de Mennestraat en de Industrieweg wordt ingericht als veilige ontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/u.

 • Informatieavond herinrichting Stationsstraat

  Op woensdag 27 november was de informatieavond over het voorlopig ontwerp voor de Stationsstraat.

 • Vastgestelde gebiedsvisie Stationsstraat

  De gemeenteraad van Putten heeft op 4 april 2019 de gebiedsvisie voor de Stationsstraat gewijzigd vastgesteld.