Voorlopig ontwerp herinrichting vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 12 mei 2020 het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Stationsstraat vastgesteld. Het gedeelte tussen de Nijkerkerstraat en de Mennestraat wordt ingericht als een veilige woonstraat. Hier geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Het gedeelte tussen de Mennestraat en de Industrieweg wordt ingericht als veilige ontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/u.

Ontwerp inzien

Alle documenten rondom het besluit en de ontwerptekeningen kunt u hieronder tot en met maandag 22 juni 2020 inzien.

Reageren

Wilt u reageren? Dat kan uiterlijk op maandag 22 juni, bij voorkeur per e-mail naar info@putten.nl. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze VO Stationsstraat’. De reacties verwerken wij waar mogelijk in het definitief ontwerp.

Planning

Het college stelt het definitief ontwerp voor de zomer vast. De nutsbedrijven starten eind juni 2020 met het vervangen van kabels en leidingen. De herinrichting van de Stationsstraat start volgens de huidige planning in maart 2021.

Contactgegevens

T (0341) 359 611