Steenenkamer

De gemeente Putten heeft met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg en Waterweg. Dit betekent dat, bij een spoedig verloop van de bestemmingsplanprocedure, er in september 2021 kan worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg en de aanleg van het fietspad, gaan nutsbedrijven aan de slag met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen.