Algemene informatie

Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met een tweetal voorstellen in het kader van het verkeer in Steenenkamer. 

Door het beschikbaar stellen van het gevraagde voorbereidingskrediet kan het Integraal Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenenkamer verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in een aantal fases, waarbij de bewoners(groepen) nauw worden betrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Jan Jaap van den Hoek, via telefoonnummer (0341) 359 761 of per e-mail via jjvdhoek@putten.nl.

Integraal Uitvoeringsprogramma Steenenkamer