Ontwikkeling Waterweg en Zuiderzeestraatweg december 2021

Veiligere wegen en kruispunten, verbeterde kwaliteit van de weg en ontmoediging van doorgaand (sluip)verkeer. Dat is het doel van de vernieuwing van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf maandag 10 januari starten we met het vervangen van de riolering. Zodat we daarna de nieuwe inrichting van het kruispunt kunnen vormgeven. We verwachten dat we in de loop van maart 2022 de eerste fase kunnen afronden en in juli 2022 de tweede fase.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In oktober is de eerste fase begonnen. Dit is vanaf het kruispunt Waterweg / Hoornsdam / Stenenkamerseweg tot de Knardersteeg.

  • we hebben op het kruispunt de oude weg verwijderd.
  • nutsbedrijven hebben op het kruispunt de kabels en leidingen vervangen.
  • we hebben langs het deel van de weg tussen het kruispunt en de Knardersteeg de nieuwe afwateringssloten gegraven.
  • we hebben de oude afwateringssloten gedempt.
  • we hebben de ondergrond voor het nieuwe fietspad aangelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Klaas Wijma via telefoon (0341) 359 772 of per e-mail kwijma@putten.nl.