Schetsontwerpen Reconstructie Zuiderzeestraatweg (westelijk deel) 2018