Verkeer Steenenkamer: uitvoering fase 2

Op maandag 15 juni 2020 starten wij met de uitvoering van het project Verkeer Steenenkamer fase 2. Wegenbouwbedrijf Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit. 

Dit gebeurt in de volgende fases:

  • Reconstructie Kiefveldersteeg: Start 15 juni 2020 - gereed uiterlijk 31 juli 2020 
  • Reconstructie Waterweg: Start 24 augustus 2020 - gereed uiterlijk 30 oktober 2020 
  • Aanleg verkeersmaatregelen Vanenburgerallee: Start 2 november 2020 - gereed uiterlijk 18 december 2020 

Tijdens de werkzaamheden zijn de Mariahoeve en Kasteel De Vanenburg in ieder geval vanuit één richting bereikbaar. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

De aanleg van het fietspad naar de Mariahoeve volgt later 

Omdat de grondverwerving nog niet is geslaagd kunnen wij het fietspad langs de Kiefveldersteeg, tussen de Vanenburgerallee en de Mariahoeve, nu nog niet aanleggen. Wij hopen alsnog met de grondeigenaren tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt een onteigeningsprocedure in gang te zetten. 

De Kiefveldersteeg en Waterweg krijgen bloemrijke bermen 

Vanwege de ligging van kabels en leidingen kunnen we geen nieuwe bomen planten langs de Kiefveldersteeg. In plaats daarvan willen we de bermen langs de Kiefveldersteeg en de Waterweg met een bloemrijk mengsel inzaaien. We maaien dan nog maar één keer per jaar. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. Bovendien heeft hogere begroeiing een gunstig effect op de verkeerssnelheid.

Ontwerptekeningen

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Klaas Wijma, projectleider, via telefoonnummer (0341) 359 772 of per e-mail kwijma@putten.nl.