Voortgang project Verkeer Steenenkamer fase 1b

U vindt hier meer informatie over de voortgang van het project Steenenkamer fase 1b.

De grondverwerving is gereed

Eerder waren nog niet alle benodigde gronden verworven. We waren nog in gesprek met de eigenaren van de resterende aan te kopen percelen. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij kortgeleden met hen tot overeenstemming zijn gekomen. Hiermee kunnen we de grondverwerving afronden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Van 25 maart tot 6 mei 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Fietspad en reconstructie Zuiderzeestraatweg / Waterweg 2021" voor iedereen ter inzage. In afwijking van het eerdere bestemmingsplan valt de bestemmingsgrens nu samen met de perceelgrens/aankoopgrens. Dit is mogelijk nu de grondverwerving gereed is. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPGReconstrZu2021-ON01.

Uitvoeringsontwerpen inzien

Het Definitief Ontwerp is tot in detail uitgewerkt. De technisch uitgewerkte tekeningen (zogenaamd Uitvoeringsontwerpen) zijn hieronder te downloaden.

Planning

Bij een spoedig verloop van de bestemmingsplanprocedure starten we in september 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden. Gelijktijdig met de wegreconstructie en de aanleg van het fietspad gaan nutsbedrijven aan de slag met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen. We voeren het werk gefaseerd uit, zodat het gebied tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Wij gaan ervan uit dat we het project in juli 2022 kunnen afronden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Klaas Wijma via telefoon (0341) 359 772 of per e-mail kwijma@putten.nl.