Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ontwerp Van Oldenbarneveltstraat geoptimaliseerd

Tijdens de inloopbijeenkomst over het wegonderhoud aan de Van Oldenbarneveltstraat op 27 september 2017, hebben diverse mensen gereageerd op het gepresenteerde plan. Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties hebben we het ontwerp geoptimaliseerd.

Een groot deel van de ontvangen reacties heeft betrekking op de verkeersveiligheid. Vooral bij de aansluitingen van de zijstraten en in de bochten, maar ook op de lange rechte stukken. De overige reacties gaan over het parkeren, specifieke situaties en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Naar aanleiding van de reacties hebben we het ontwerp op de volgende punten aangepast:

  • het verhogen van de kruisingsvlakken (ter hoogte van de zijstraten) en aanpassen van de bochten. Uitvoering in gele betonklinkers in plaats van geel asfalt. 
  • het onderbreken van de schuine trottoirband op de lange rechte stukken;
  • het waar mogelijk verlengen van de ingetekende parkeerstroken;
  • het toevoegen van een parkeerstrook in het trottoir bij huisnummers 127-155;
  • het verwijderen van de parkeerstrook in het trottoir naast huisnummer 5.

Deze optimalisatie van het plan zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid en de parkeercapaciteit. Met de inrichting van de weg willen we het gewenste verkeer- en parkeergedrag stimuleren en onveilig en ongewenst gedrag ontmoedigen.

Afsluiting voor doorgaand verkeer

Wegenbouwbedrijf Schagen Infra uit Hasselt start op maandag 16 oktober 2017 met de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt begonnen aan de noordkant (molenzijde). Dit houdt in dat de Van Oldenbarneveltstraat en de zijstraten vanaf dat moment alleen vanaf de zuidkant (sportparkzijde) bereikbaar zijn. Direct aanwonenden worden hierover door de aannemer geïnformeerd. Volgens planning is het werk half december klaar.

Aangepast ontwerp bekijken

Hieronder vindt u het aangepaste tekeningen. U kunt dit ook bekijken in het gemeentehuis.