Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Wegonderhoud (asfaltering en aanbrengen kruisingsvlakken

Op maandag 19 maart 2018 start aannemer Schagen Infra met de asfaltwerkzaamheden aan de Van Oldenbarneveltstraat. Als de asfaltwerkzaamheden klaar zijn, worden de (verhoogde) kruisingsvlakken aangebracht.

Frezen asfalt

Op maandag 19 maart vanaf 07.00 uur en mogelijk ook dinsdag 20 maart vanaf 07.00 uur wordt het oude asfalt gefreesd. Er wordt gewerkt vanaf het begin van de Van Oldenbarneveltstraat (molenzijde) richting het eind (sportveldenzijde) en vervolgens weer terug. Tijdens het frezen is het wegvak waar op dat moment gewerkt wordt afgesloten. Verder is de weg open voor bestemmingsverkeer. Om de werkzaamheden mogelijk te maken en schade aan geparkeerde voertuigen te voorkomen, verzoeken wij u om op deze dagen uw auto niet op of langs de Van Oldenbarneveltstraat te parkeren.

Ophogen putranden

Op dinsdag 20 maart vanaf 07.00 uur en woensdag 21 maart 07.00 uur worden de putranden opgehoogd. Ook hier wordt er gestart aan de molenzijde en vervolgens richting het eind van de straat (sportveldenzijde) gewerkt. Tijdens het ophogen van de putranden is het wegvak waar op dat moment gewerkt wordt afgesloten. Verder is de weg open voor bestemmingsverkeer.

Aanbrengen nieuw asfalt

Op donderdag 22 maart vanaf 07.00 uur en vrijdag 23 maart 07.00 uur wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Net als bij het frezen en het ophogen van de putranden wordt er gestart aan het begin van de Van Oldenbarneveltstraat (molenzijde) en vervolgens richting het eind van de straat (sportveldenzijde) gewerkt. Tijdens het asfalteren is het wegvak waar op dat moment gewerkt wordt afgesloten en vervolgens enige tijd vanwege walsen en afkoelen van het nieuwe asfalt. Verder is de weg open voor bestemmingsverkeer. Om de werkzaamheden mogelijk te maken en schade aan geparkeerde voertuigen te voorkomen, verzoeken wij u om op deze dagen uw auto niet op of langs de Van Oldenbarneveltstraat te parkeren.

Aanbrengen bestrating kruisingsvlakken

Vanaf maandag 26 maart worden de 11 verhoogde kruisingsvlakken één voor één aangelegd. Hierbij wordt eerst het oude asfalt verwijderd en vervolgens de bestrating aangebracht. Het streven is om het kruisingsvlak waar gewerkt wordt op het eind van de dag weer open te stellen voor het bestemmingsverkeer. Op deze manier willen we de Van Oldenbarneveltstraat en de zijstraten zo goed mogelijk bereikbaar houden. Hulpdiensten krijgen (in geval van nood) altijd doorgang. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.

Aanpassen aansluiting fietspad Groene Scheg en fietssluis Anna van Gelrestraat

In aanvulling op het wegonderhoud aan de Van Oldenbarneveltstraat gaan we ook de aansluiting van de fietsverbinding naar de Groene Scheg en de fietssluis naar de Anna van Gelrestraat aanpassen.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder namens de gemeente, de heer T. Krist, via telefoonnummer 06 223 78 058.

>> Definitief ontwerp Van Oldenbarneveltstraat maart 2018 (PDF, 724kB)