Reconstructie Zuiderzeestraatweg start 20 augustus 2018

Na een lange periode van voorbereiding kan de reconstructie van het oostelijk deel van de Zuiderzeestraatweg eindelijk beginnen. De weg gaat volgens planning eind december 2018 weer open. Voor aanwonenden, bedrijven en het verkeer brengen de werkzaamheden helaas overlast met zich mee. In dit artikel leest u wat de reconstructie voor u betekent.

Locatie nieuwe ingang naar bebouwde komResultaat na reconstructie

  • Asfalt in plaats van klinkers.
  • Een nieuwe ingang naar de bebouwde kom (nabij Zuiderzeestraatweg 10) waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken.
  • Fietsstroken en trottoirs tussen de nieuwe ingang naar de bebouwde kom en de spoorlijn.
  • Een vrijliggend betonnen fiets/voetpad tussen de nieuwe ingang naar de bebouwde kom en de Vanenburgerallee.

Verkeershinder

Maandag 20 augustus 2018 sluiten we de Zuiderzeestraat weg af voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte vanaf de spoorlijn tot aan de kruising met de Kuiterwerg/Vanenburgerallee. Het verkeer wordt omgeleid met borden. U kunt de omleidingsroutes bekijken op www.bereikbaargelderland.nl. Om overlast in het buitengebied te beperken, adviseren wij u de aangegeven afslagen voor Putten te gebruiken als u van de A28 komt. Vanaf Amersfoort is dat afslag 9 (Nijkerk) en vanaf Zwolle is dat afslag 12 (Harderwijk).

Bereikbaarheid

De parkeerplaatsen aan beide kanten van het station blijven beperkt toegankelijk. U kunt deze bereiken via de Stationsstraat en Cleenhorsterweg. Woningen en bedrijven blijven de meeste tijd bereikbaar. Wanneer dit voor een korte periode niet het geval is, worden zij hierover tijdig geïnformeerd door de toezichthouder (Tjeerd Krist) of de aannemer (Schagen Infra uit Hasselt).

Bezoek de bouwkeet

Belanghebbenden zijn van harte welkom voor een bezoek aan de bouwkeet. Hier krijgt u informatie over de inhoud van de werkzaamheden en over de planning. De bouwkeet staat op de volgende momenten aan de achterzijde van Café-Cafetaria De Oude Deel (Stationsstraat 125):

  • dinsdag 14 augustus 2018 tussen 16.00 en 18.00 uur;
  • donderdag 16 augustus 2018 tussen 16.00 en 18.00 uur.

Natuurlijk kunt u ook op andere momenten vragen stellen. Hiervoor kunt u terecht bij Tjeerd Krist (toezichthouder) te bereiken via 06 223 78 058 of tkrist@putten.nl of Henk Kroneman (uitvoerder) te bereiken via 06 219 91 941 of h.kroneman@schageninfra.nl.

Meer informatie

De reconstructie van de Zuiderzeestraatweg (oost) betreft fase 1a van het Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenenkamer. Kijk voor meer informatie op www.putten.nl/zuiderzeestraatweg. Een overzicht van de geplande wegwerkzaamheden in Putten vindt u op www.putten.nl/wegafsluitingen.