Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

Meerjarenplan voor het domein Samenleving

De gemeente Putten bereidt op dit moment het Meerjarenplan Samenleving 2023-2026 voor. Dit belangrijke plan maken wij niet alleen. Daar betrekken wij onder andere inwoners en maatschappelijke partners bij. Want u weet als geen ander wat er leeft op sociaal-maatschappelijk gebied. In de maand april kon u uw mening met ons delen. In totaal vulden meer dan 200 inwoners onze vragenlijsten in. Bijna 50 mensen schoven aan bij de rondetafelgesprekken. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid! Een meer inhoudelijke terugkoppeling volgt later.

Planning

Wanneer Wat Hoe
April 2022 Informeren inwoners en maatschappelijke partners Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media, flyers en direct mail
April 2022 Onderzoek onder inwoners en maatschappelijke partners Vragenlijst en Rondetafelgesprekken
Mei/juni 2022 Terugkoppeling resultaten op hoofdlijnen Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media en direct mail
Tweede helft 2022 Opstellen Meerjarenplan  Afdeling Samenleving in afstemming met betrokkenen
Begin 2023 Vaststelling Meerjarenplan door Gemeenteraad Raadsvergadering

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Marieke Bijkerk. U bereikt haar via telefoonnummer (0341) 230 256 of via e-mailadres mbijkerk@putten.nl.