Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

De gemeente Putten bereidt op dit moment het Meerjarenplan voor. Dit belangrijke plan maken wij niet alleen. Daar betrekken wij onder andere inwoners en maatschappelijke partners bij. Want u weet als geen ander wat er leeft op sociaal-maatschappelijk gebied. In de maand april kon u uw mening met ons delen. Zo'n 200 inwoners en maatschappelijke partners vulden onze vragenlijsten in. Bijna 50 mensen schoven aan bij de rondetafelgesprekken. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid! Klik op de tegels hierboven om een terugkoppeling van uw inbreng te lezen.

Planning

Wanneer Wat Hoe
April 2022 Informeren inwoners en maatschappelijke partners Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media, flyers en direct mail
April 2022 Onderzoek onder inwoners en maatschappelijke partners Vragenlijst en Rondetafelgesprekken
Juli 2022 Terugkoppeling resultaten op hoofdlijnen Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media en direct mail
September 2022 Bespreking startnotitie Meerjarenplan met college Collegevergadering
Najaar 2022 Uitwerking startnotitie in een 'definitief' Meerjarenplan In kleine werkgroepen onder leiding van de gemeente
Begin 2023 Vaststelling Meerjarenplan door Gemeenteraad Raadsvergadering

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Stefan Fiddelaar of Maaike van Nijnanten. U bereikt hen via telefoonnummer (0341) 359 611.