Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

Het Meerjarenplan Samenleving vormt de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. De hoofdlijnen van het plan zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dit noemen wij een startnotitie. Deze startnotitie werken wij in 2023 verder uit tot een definitief plan en u kunt daaraan bijdragen.

Planning

Hieronder ziet u de planning op hoofdlijnen om te komen tot het Meerjarenplan.

Wanneer Wat Hoe
April - September 2022 Onderzoek en uitwerken Vragenlijst, rondetafelgesprekken en collegevergaderingen
Oktober 2022 Vaststellen startnotitie Meerjarenplan Raadsvergadering
Begin 2023 Uitwerken opgaven en programma's Kleine werkgroepen
Tweede helft 2023 Vaststellen Meerjarenplan Raadsvergadering

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Wilma Posthouwer.

T (0341) 359 611.