Planning

Wanneer Wat Hoe
April 2022 Informeren inwoners en maatschappelijke partners Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media, flyers en direct mail
April 2022 Onderzoek onder inwoners en maatschappelijke partners Vragenlijst en Rondetafelgesprekken
Juli 2022 Terugkoppeling resultaten op hoofdlijnen Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media en direct mail
September 2022 Bespreking startnotitie Meerjarenplan met college Collegevergadering
Najaar 2022 Uitwerking startnotitie in een 'definitief' Meerjarenplan In kleine werkgroepen onder leiding van de gemeente
Begin 2023 Vaststelling Meerjarenplan door Gemeenteraad Raadsvergadering