Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

Het Meerjarenplan Samenleving vormt de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. De hoofdlijnen van het plan zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dit noemen wij een startnotitie. Deze startnotitie werken wij in 2023 verder uit tot een definitief plan en u kunt daaraan bijdragen.