Planning

Hieronder ziet u de planning op hoofdlijnen.

Wanneer Wat Hoe
April 2022 Informeren inwoners en maatschappelijke partners Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media, flyers en direct mail
April 2022 Onderzoek onder inwoners en maatschappelijke partners Vragenlijst en Rondetafelgesprekken
Mei/juni 2022 Terugkoppeling resultaten op hoofdlijnen Gemeentepagina in De Puttenaer, sociale media en direct mail
Tweede helft 2022 Opstellen Meerjarenplan  Afdeling Samenleving in afstemming met betrokkenen
Begin 2023 Vaststelling Meerjarenplan door Gemeenteraad Raadsvergadering