Uitleg over het Meerjarenplan

Het Meerjarenplan voor het domein Samenleving, wat is dat eigenlijk? Het Meerjarenplan is de basis voor ons beleid voor een periode van 4 jaar. Onderwerpen die in het Meerjarenplan aan bod komen zijn: sport, welzijn, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening.

Op dit moment zijn wij bezig met het voorbereiden van het Meerjarenplan voor de periode 2023 tot en met 2026. Zo'n groot plan maken wij niet alleen. Daar betrekken wij onder andere inwoners en maatschappelijke partners bij. Het college van burgemeesters en wethouders legt het Meerjarenplan begin 2023 voor aan de gemeenteraad, die het plan uiteindelijk vaststelt. Na vaststelling op hoofdlijnen volgt de uitwerking. Zo dragen wij allemaal bij aan prettig leven in Putten.