Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Putten zet ook in 2024 in op de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups.

In Putten komt de eikenprocessierups voor. Deze rups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die van mei tot en met augustus op eikenbomen voorkomt. De rupsen verplaatsen zich ’s nachts in groepen (in processie). Op zoek naar voedsel (eikenblad). Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. Deze nesten bevinden zich aan de zonnige zuidkant van eikenstammen. U herkent de nesten aan een dicht spinsel van vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. Ook zijn de bladeren van de boom zichtbaar kaalgevreten.

De afgelopen jaren heeft de eikenprocessierups soms overlast bij mensen veroorzaakt. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen namelijk klachten ontstaan. Denk aan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Op plaatsen waar niet veel mensen komen, levert de eikenprocessierups weinig problemen op. De problemen ontstaan vooral bij:

  • Woningen.
  • Bedrijven met vee.
  • Intensieve fietsroutes.
  • Recreatiegebieden.

Om de overlast van de rups in de zomer te beperken, moet er op tijd worden ingegrepen, namelijk voordat de rupsen brandharen krijgen.

Bestrijding en beheersing

  • Monitoren van gemeentelijke eiken (ongeveer 6.000 stuks): controleren op larven en rupsen van de eikenprocessierups.
  • Wegzuigen van nesten: in gemeentelijke bomen vanaf mei tot en met augustus. Hierbij ligt de prioriteit bij speelplaatsen en woonwijken.
  • Biologisch bestrijden: het bespuiten met biologische middelen. Het gaat hier vooral om eikenbomen op doorgaande wegen.
  • Inzet natuurlijke vijanden: binnen de bebouwde kom hangen nestkastjes voor de kool- en pimpelmezen.
  • Biodiversiteit: in nieuwe ontwerpen van openbaar groen krijgt biodiversiteit van beplanting hoge prioriteit.
  • In de wijk Rimpeler worden bermen ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijke bermen. De plantvakken worden aangeplant met vaste planten om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.

Meldingen welkom

U kunt de gemeente helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer u eikenprocessierupsen ziet, kunt u dat doorgeven via www.putten.nl/melding. U kunt het ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer (0341) 359 611. De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen.

Als u rupsen in uw tuin aantreft, kunt u op eigen kosten contact opnemen met een boomverzorgingsbedrijf.

Tips bij klachten eikenprocessierups

Wilt u weten wat u kunt doen om overlast te voorkomen? Of wilt u weten wat te doen bij klachten? Kijk dan op de website www.thuisarts.nl/eikenprocessierups. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Meer weten?

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op: www.natuurkalender.nl.