Carbidschieten

Op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van maximaal 1 liter. Hiermee wil de gemeente kinderen een alternatief bieden voor vuurwerk. U kunt een melding maken voor carbidschieten buiten de bebouwde kom op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur met melkbussen en/of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumacetylide) met water.

Carbidschieten tijdens jaarwisseling online melden via DigiD

Voorwaarden

  • De plaats waar geschoten wordt is gelegen: op eigen terrein; buiten de bebouwde kom; op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing; op een afstand van ten minste 300 meter van gezondheidsinrichtingen en op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
  • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en binnen het vrijeschoosveld liggen geen verharde openbare wegen of paden.

Personen die zonder toestemming carbidschieten, ontvangen daarvoor een proces-verbaal. 

Aanvraag

Inwoners die carbid willen schieten, kunnen dit tot uiterlijk dinsdag 17 december 2019 melden.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Carbidschieten tijdens jaarwisseling – melding (PDF, 203kB)' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

(0341) 359 611