Vreugdevuur tijdens de jaarwisseling

U kunt ontheffing aanvragen voor het houden van een vreugdevuur op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren mogen vanaf oudejaarsdag 31 december 00.00 uur worden opgebouwd. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gezellig rond een vuurkorf te staan. Deze vuurkorf moet op uw eigen terrein, dus niet op de openbare weg staan en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving geven.

Ontheffing vreugdevuur jaarwisseling online aanvragen via DigiD

Voorwaarden

Voor vreugdevuren gelden verder de volgende voorwaarden:

  • Binnen de bebouwde kom zijn geen (vreugde)vuren toegestaan. Hiertegen zal consequent worden opgetreden.
  • Buiten de bebouwde kom zijn vuren op de openbare weg ook niet toegestaan.
  • Voor vreugdevuren op eigen terrein kan ontheffing worden verleend. Als u niet de eigenaar van het terrein bent, dient u ook een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de eigenaar van het terrein toestemming geeft voor het houden van een vreugdevuur.
  • De afmeting van de toegestane brandstapel bedraagt maximaal 5 x 5 x 3 (L x B x H) meter.
  • Vreugdevuren mogen uitsluitend bestaan uit schoon hout i.v.m. milieuverontreiniging.
  • Een ontheffing wordt pas verleend als toetsing van de aangegeven locatie heeft plaatsgevonden door de brandweer en de politie.

Personen die zonder ontheffing een vreugdevuur houden, ontvangen daarvoor een proces-verbaal.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 53,50 in rekening gebracht (tarief 2019).

Aanvraag

Inwoners die een vreugdevuur willen, kunnen dit tot uiterlijk dinsdag 17 december 2019 melden.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Vreugdevuur jaarwisseling ontheffing – aanvraag (PDF, 124kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611