Minimaregeling

Is er geen geld om lid te worden van een sportvereniging, zwemles, sportkleding of andere sport gerelateerde kwesties?

Voor jeugdigen tot 18 jaar is daarvoor het Jeugdfonds Sport & Cultuur beschikbaar die sport en cultuur gerelateerde kosten voor u kunnen betalen.

Website Jeugdfonds Sport & Cultuur

Als volwassene kunt u terecht bij het Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Ga naar pagina Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten