Aanplakzuilen

Er zijn drie plakzuilen in Putten geplaatst. De plakzuilen staan op de volgende locaties:

  • in de groenstrook tussen de Harderwijkerstraat en de parkeerplaats van Stroud;
  • in de groenstrook tussen de Engweg en de parkeerplaats voor het gezondheidscentrum;
  • In de Achterstraat ter hoogte van nummer 77.

Op de plakzuilen kan iedereen meningsuitingen en bekendmakingen plakken. De zuilen zijn niet bedoeld voor handelsreclame.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze plakzuilen op grond van artikel 2.4.2, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening aan te wijzen als plakborden.

Het is verboden op andere locaties uitingen aan te plakken. Voor het plakken op andere locaties dan de aangewezen plakzuilen kan een bekeuring worden uitgeschreven, waarvan het bedrag door justitie wordt bepaald.

De zuilen worden vier keer per jaar volledig schoongemaakt, te weten in de weken 15, 27, 39 en 51.

Contactgegevens

T (0341) 359 611