Sport

  • Accommodatieplan Sport

    De raad van Putten heeft op 4 oktober 2012 het rapport ‘Accommodatieplan Sport’ vastgesteld. Met dit rapport heeft de gemeente Putten alle gewenste en noodzakelijke investeringen in sportaccommodaties voor de komende vijf tot tien jaar in beeld. Nieuwe subsidieaanvragen worden aan de hand van dit plan beoordeeld.