Subsidie voor isolatie, doe het zelf

U wilt graag uw woning isoleren door het zelf te doen. Wij willen u financieel ondersteunen om dit te kunnen doen. U vindt op deze pagina informatie over de isolatiesubsidie.

U heeft de keuze om het zelf aan te brengen of dit te laten doen door een installateur.

Subsidie voor isolatie online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlage digitaal nodig:

 • Een offerte, opgemaakt factuur of aankoopbon(nen) waarop de (geschatte) kosten van isolatiemateriaal staat. Zie de volgende 2 kopjes wat voor u geldt.

In ieder geval de volgende zaken worden gecontroleerd door de gemeente:

 • U woont in het huis waar u eigenaar van bent.
 • Uw WOZ-beschikking uit 2023 (peildatum 1 januari 2022) is lager dan € 482.001,00.
 • Uw woning heeft een geldig energielabel. U kunt uw energielabel vinden op de website van Milieu Centraal.

Heeft uw woning geen energielabel? Dan verklaart u in het formulier dat uw woning minimaal 2 slecht geïsoleerde bouwdelen (zoals een spouwmuur of vloer) heeft. Onder het kopje 'Geen energielabel?' staat een uitleg.

Vraagt u de subsidie vooraf aan?

Als u de subsidie van te voren aanvraagt, dan heeft u 2 mogelijkheden om de (geschatte) kosten van het isolatiemateriaal aan te tonen:

 1. U heeft een offerte van een installateur waarop het isolatieoppervlak en de isolatiewaarde van het materiaal staat samen met de kosten van deze materialen. De offerte is maximaal 90 dagen oud bij het indienen van uw aanvraag.
 2. U heeft een opgemaakte factuur. Op basis van deze factuur kan worden berekend of er minimaal 20 vierkante meter aan isolatiemateriaal is gekocht. Ook staat het merk van het isolatiemateriaal op de factuur. Uw opgemaakte factuur is maximaal 90 dagen oud bij het indienen van uw aanvraag.

Vraagt u de subsidie achteraf aan?

U heeft de aankoopbon(nen) van het gekochte isolatiemateriaal. Op basis van de aankoopbonnen kan in ieder geval berekent worden of er minimaal 20 vierkante meter aan isolatiemateriaal gekocht is. Ook staat het merk van het isolatiemateriaal op de aankoopbon(nen). De aankoopbon(nen) zijn maximaal 12 weken oud bij het indienen van de uw aanvraag.

Voorwaarden
 • U bent eigenaar van de woning die u gaat isoleren en woont ook in deze woning.
 • Uw woning staat in de gemeente Putten.
 • Uw woning is geen onderdeel van een VvE.
 • U heeft een grondgebonden woning.
 • Uw woning had een WOZ-waarde van minder dan €482.000,- op peildatum 1 januari 2022 (WOZ 2023).
 • Uw woning heeft een geldig energielabel D, E, F of G. U kunt uw energielabel vinden op de website van Milieu Centraal.

 

Heeft uw woning geen energielabel? Dan verklaart u in het formulier dat uw woning 2 slecht geïsoleerde bouwdelen (zoals een spouwmuur of vloer) heeft. Onder het kopje 'Geen energielabel?' staat een uitleg.

Geen energielabel?

Kijk dan of uw woning slecht geïsoleerde bouwdelen heeft. MilieuCentraal heeft een handige manier om te controleren hoe goed uw huis geïsoleerd is.

Ga naar de website van MilieuCentraal

Uitleg van slechte isolatie voor elk woningonderdeel

Hellend of plat dak is slecht geïsoleerd als er:

 • Geen isolatie aanwezig of slechte / matige isolatie aanwezig is. Dit betekent dat de isolatie minder dan 9 cm dik is (of de isolatiewaarde gelijk is of kleiner is dan Rc 2,0).
 • Minimaal 20 vierkante meter is slecht geïsoleerd.

Zolder- of vlieringisolatie is slecht geïsoleerd als er:

 • Geen zolder- of vlieringsvloerisolatie aanwezig.
 • De isolatiewaarde is gelijk aan of kleiner dan Rc 0,5.
 • Minimaal 20 vierkante meter is slecht geïsoleerd.

Gevel is slecht geïsoleerd als er:

 • Geen spouwmuurisolatie aanwezig is.
 • Geen voorzetwand aanwezig is.
 • Geen buitengevelisolatie aanwezig is.
 • Minimaal 20 vierkante meter is slecht geïsoleerd.

Vloer- en bodemisolatie zijn slecht geïsoleerd als er:

 • Geen vloer- en bodemisolatie aanwezig of slechte isolatie aanwezig is. Dit betekent dat de isolatie minder dan 5 cm dik is (of dat de isolatiewaarde gelijk is of kleiner is dan Rc 1,3).
 • Minimaal 20 vierkante meter is slecht geïsoleerd.

Glas is slecht geïsoleerd als er:

 • Enkel glas, oud dubbelglas of HR glas aanwezig is. Bij MilieuCentraal vindt u een uitleg om zelf te controleren welk soort glas uw ramen heeft.
 • De glaswaarde is gelijk aan of groter dan Ug 1,6.
 • Minimaal 8 vierkante meter (in combinatie met isolerende kozijnpanelen en deuren) is slecht geïsoleerd.

Ga naar de uitleg over glas van MilieuCentraal

Isolatiemaatregelen

U kiest 1 maatregel waarvoor u isolatiesubsidie aanvraagt.

Binnenkant dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u voor het isoleren van het bestaande dak.
 • U laat minimaal 20 vierkante meter van het bestaande dak isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarden (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

Zolder- of vlieringsvloerisolatie

De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • Er mag geen voorziening aanwezig zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 • U laat minimaal 20 vierkante meter van de bestaande zolder- of vlieringvloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

Vloerisolatie

 • U laat minimaal 20 vierkante meter van de bestaande vloer isoleren.
 • Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal voor € 1.600,00 subsidie aanvragen. U kunt niet meer aanvragen dan de kosten die het isoleren met zich meebrengen. Als de subsidie toegekend wordt, heeft u 6 maanden de tijd om de isolatiemaatregel uit te voeren. Steekproefsgewijs komt de gemeente graag bij inwoners langs om te kijken naar de uitgevoerde isolatiemaatregel.

Asbest

U moet mogelijk rekening houden met asbest tijdens het isoleren. Dit komt doordat uw woning ouder is dan 1994. Tot aan dat jaar is asbest (soms) gebruikt bij het bouwen van woningen. Tijdens het isoleren kan het zijn dat u op plekken bezig gaat waar asbest zit. Volgens de wet Besluit Bouwwerken en Leefomgeving moet u op dat moment in bezit zijn van een asbestinventarisatierapport. In het rapport staat waar asbest te vinden is in uw woning. U kunt dan zien of u direct kunt gaan isoleren of dat u eerst asbest moet laten verwijderen door een professional.

Heeft u een asbestinventarisatierapport en is er geen asbest aanwezig op de plek waar u gaat isoleren? Dan kunt u gewoon aan de slag gaan. Heeft u een asbestinventarisatierapport en is er asbest aanwezig op de plek waar u gaat isoleren? Dan is het mogelijk verstandig om eerst het asbest te verwijderen voordat u gaat isoleren. Heeft u geen asbestinventarisatierapport? Dan kunt u kijken op de website van MilieuCentraal. Daar vindt u meer informatie over asbest en het inventarisatierapport.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag isolatiesubsidie' downloaden, printen en invullen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met S.Scheppink, beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de afdeling Ruimte.

T (0341) 359 611

E sscheppink@putten.nl