Subsidie Inclusiefonds

Het Inclusiefonds is voor activiteiten en nieuwe ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. U ondersteunt de gemeenschap waarin iedereen mee kan en mag doen. U vraagt maximaal € 1.000,00 euro aan. Dit is voor een eenmalig activiteit, evenement, manifestatie en/of project.

Subsidie Inclusiefonds online aanvragen

Voorwaarden

U maakt gebruik van het Inclusiefonds als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De initiatiefnemer stuurt bij de subsidieaanvraag een klein plan in. Met daarin een beschrijving van de activiteit en de relatie met de Inclusieagenda.
 • Bij de activiteit vraagt u, als dit mogelijk is, sociale partners.
 • Het is een eenmalige activiteit, evenement, manifestatie en/of project die de gemeente Putten inclusiever maken.
 • De initiatiefnemer is een rechtspersoon.
 • De subsidieaanvraag vraagt u tot 4 weken voor het begin van de activiteit aan.
 • De activiteit voert u uit in 2022.

Maximale bijdrage en cofinanciering

 • Het maximale bedrag dat u vraagt is € 1.000,00 euro.
 • Bedragen tot € 500,00 euro betalen wij helemaal uit het fonds.
 • Het bedrag boven de € 500,00 euro moet voor 50% cofinanciering hebben.
 • U regelt zelf de cofinanciering. De 50% cofinanciering bestaat uit geld, vrijwilligersuren en/of beschikbaar stellen van middelen of goederen.
 • De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2022 of totdat het budget op is. Zijn er meer aanvragen dan budget (€ 25.000,00 euro)? De subsidie sluiten wij dan eerder.  

Aanvraagproces

De aanvraag beoordelen wij op de wijze waarop het initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van het Inclusiefonds. Het inclusiepanel bekijkt of de plannen de inclusie in Putten daadwerkelijk gaan verbeteren. En adviseert het college over het wel of niet betalen van de subsidie. Na advies van het inclusiepanel besluit uiteindelijk het college over de subsidieaanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Subsidieaanvraag Inclusiefonds' downloaden, uitprinten en invullen.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 611