Subsidieregeling Open Club

De gemeente Putten wil sport & bewegen graag als middel inzetten voor het beantwoorden van sociale vraagstukken. Om de sportverenigingen te stimuleren maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, stellen wij de Open Club subsidie beschikbaar. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht.

Er zijn in de subsidieregeling 4 pijlers opgenomen: Participatie, Preventie, Evenementen en Sportstimulering. In de aanvraag kunt u aangeven op welke pijler(s) uw sportvereniging zich wil richten. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de subsidie bepaald. U kunt de subsidie aanvragen van 1 april 2022 t/m 1 juni 2022.

Subsidie Open Club online aanvragen

>> Toelichting pijlers participatie Open Club

Voorwaarden

De voorwaarden waar u als vereniging aan moet voldoen zijn vastgelegd in de subsidieregeling Open Club 2022.

>> Subsidieregeling Open Club 2022

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Aanvraag subsidieregeling Open Club' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.