Subsidieregeling coronasteun cultuur 2022

De subsidieregeling coronasteun cultuur is voor makers, instellingen, en ondernemingen in de culturele en creatieve sector. De subsidie biedt ondersteuning voor het behoud en versterking van de lokale culturele infrastructuur. Ook dorps- en buurthuizen kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling. De gemeente wil hiermee de culturele en creatieve sector ondersteunen en de samenleving weer perspectief bieden.

Aanvragen verschillende pijlers

U kunt subsidie krijgen voor maatregelen of activiteiten die passen binnen de vier pijlers. Deze staan benoemd in de subsidieregeling. De activiteiten moeten voor het merendeel ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten. Let op: u kunt voor meerdere pijlers een aanvraag indienen.

Pijler 1: herpakken

Deze subsidie wordt verstrekt aan dorps- en buurthuizen, musea en lokale culturele instellingen. De aanvraagtermijn voor deze pijler is verlopen.

Pijler 2: sociale cohesie

Deze subsidie wordt verstrekt aan dorps- en buurthuizen. Subsidiehoogte bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een maximum van € 7.500,00. De aanvraagtermijn voor deze pijler is verlopen.

Pijler 3: transformeren

Deze subsidie wordt verstrekt aan musea en culturele instellingen. De subsidiehoogte bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een maximum van € 12.500,00. De aanvraagtermijn voor deze pijler is verlopen.

Pijler 4: culturele cross-overs

Deze subsidie wordt verstrekt aan musea en culturele instellingen. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een maximum van € 5.000,00. De aanvraagtermijn voor deze pijler is verlopen.

Budget

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 201.000,00. Dit is verdeeld over de vier pijlers:

  • Deelsubsidieplafond herpakken - € 80.000,00
  • Deelsubsidieplafond sociale cohesie - € 30.000,00
  • Deelsubsidieplafond transformeren - € 50.000,00
  • Deelsubsidieplafond culturele cross overs - € 41.000,00

Meer informatie

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor ondersteuning? Of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met de Servicebalie via (0341) 359 611.