Incidentele subsidie cultuur

De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties. De gemeente wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook op het gebied van de professionele en amateurkunst. Denk hierbij aan projecten of manifestaties in alle soorten kunst en mengvormen daartussen. Samenwerking met verrassende partners vormen de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie. Naast de geldende afspraken vormen deze hierbij de aandachtspunten.

Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

Vergaderdatum Cultuurplatform 2022
10-02-2021
19-05-2021
22-09-2021
17-11-2021

Beoordeling aanvraag

Het Cultuurplatform is een adviescommissie en deze beoordeelt de aanvraag. Deze adviescommissie bestaat uit specialisten. Zij bekijken de aanvraag aan de hand van drie eisen: artistieke kwaliteit, betekenis voor Putten en ondernemerschap. Doet u een aanvraag op het terrein van cultuureducatie of cultuurparticipatie? Dan letten wij ook op de leerzame en participatieve kwaliteiten van het plan van het project. Het adviesorgaan mag daarnaast voorwaarden stellen en bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van een ingeleverde kosten overzicht.

Incidentele subsidies cultuur bedragen maximaal 50% van alle kosten. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf mee betaalt.

Budget

Het subsidieplafond voor 2022, voor alle incidentele subsidies cultuur samen, is € 10.000,00.

Geen recht op subsidie

  • Projecten van een (kunstvak)opleiding.
  • Maken van werken die commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s, beeldende kunstwerken e.d.
  • Projecten die u aan het publiek presenteert voordat de gemeente een besluit neemt over de subsidieaanvraag.
  • Projecten van instellingen die elk jaar subsidie ontvangen. Of de aanvrager laat zien dat het om een project gaat dat niet bij de kerntaken hoort. Waarvoor u de jaarlijkse subsidie krijgt.

Contactgegevens

T (0341) 359 656