Ledensubsidies

Subsidiemogelijkheid voor jeugdleden, leden met een beperking of leden die de AOW leeftijd hebben bereikt. Per lid kan de vereniging een aanvraag doen.

  • Ledensubsidie Sport

    Puttense sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Dit kan voor leden jonger dan 18 jaar. En voor leden met een beperking.

  • Doelgroepensubsidie jongeren tot 18 jaar

    Puttense verenigingen kunnen subsidie aanvragen. Dit kan voor het aantal leden die jonger zijn dan 18 jaar. Deze subsidie geldt niet voor sportverenigingen. Zij kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen.

  • Doelgroepensubsidie ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd (PDF)

    Puttense verenigingen kunnen subsidie aanvragen. Dit kan voor oudere leden vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze subsidie geldt niet voor sportverenigingen. Zij kunnen de ‘Ledensubsidie Sport’ aanvragen.