Ledensubsidie Sport

Puttense sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Dit kan voor leden jonger dan 18 jaar. En voor leden met een beperking.

De aanvraag periode voor het jaar 2023 is voorbij.

Juni 2023 wordt de aanvraag opengezet voor het jaar 2024.

Voorwaarden

  • De Puttense sportvereniging moet maatschappelijk actief zijn. Zie voor de beschrijving de Nota Gezondheid en Bewegen.
  • De vereniging oefent een door NOC*NSF erkende sport uit.
  • Alleen leden die in Putten wonen komen in aanmerking voor de subsidie.

Hoogte subsidie

  • De sportvereniging ontvangt een basisbedrag van maximaal € 200,00.
  • Voor ieder jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de vereniging maximaal € 20,00.
  • Voor ieder lid met een lichamelijk of geestelijke beperking ontvangt de vereniging maximaal € 20,00 bovenop het basisbedrag.

Budget

Het totaal beschikbaar budget is € 45.000,00. Het totaal kan niet overschreden worden. Wordt er toch meer subsidie aangevraagd? Dan verlagen wij het bedrag voor ieder actief lid. Steekproefsgewijs vindt controle plaats op het aantal leden.

Contactgegevens

T (0341) 359 611