Subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden

De subsidie exploitatiebijdrage wordt gegeven als tegemoetkoming in de exploitatielasten van de buitensportvelden. Het is belangrijk om de Puttense sportvoorzieningen kwalitatief op orde te houden. Maar ook dat de kosten voor het sporten zo laag mogelijk blijven. Wij bedoelen met exploitatielasten: De kosten die de sportverenigingen of stichtingen maken voor het bespeelbaar houden van de sportvelden die nodig zijn.

Een aanvraag voor de subsidie exploitatiebijdrage 2023 doet u van 1 augustus 2022 tot en met 1 oktober 2022.

Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Een offerte voor het uitvoeren van deze activiteiten.
 • Een exploitatiebegroting.
 • Alle begrotingsposten hebben een toelichting.
 • Laatste jaarrekening dan wel balans. Bij subsidies boven de 50.000 euro is deze voorzien van een ondertekende controleverklaring van een onafhankelijk accountant.

Voorwaarden

 • Uw sportvereniging of stichting moet statutair gevestigd zijn in Putten en eigenaar zijn van een buitensport accommodatie.
 • De sportvereniging moet ingeschreven staan bij een landelijke sportbond die de  NOC/NSF erkend.
 • De sportvereniging moet minstens één jaar geleden zij opgericht.
 • De sportvereniging moet minstens één jaar aantoonbaar actief zijn op het gebied van sport.
 • De sportvereniging moet actieve en contributie betalende leden hebben. Die wekelijks bij elkaar komen voor een training en/of een wedstrijd.
 • Meer dan 70 procent van de leden woont in Putten.
 • Het college heeft een contributie eis. De eis is vanaf 2021. Voor jeugdleden 75 euro per jaar. En voor volwassenen 125 euro per jaar.
 • De subsidieaanvrager heeft minimaal 10 contributie betalende leden.
 • De gemeente is mede verantwoordelijk voor de renovatie van de buitensportvelden.

Hoogte subsidie

 • De maximale subsidie is € 60.000,00 per kalenderjaar
 • Wordt de maximale subsidie overschreden? Dan wordt de subsidie naar rato verdeeld.
 • Is uw begroting nog niet is vastgesteld of goedgekeurd? Dan wordt de subsidie gegeven met de voorwaarde dat u voldoende middelen op de begroting beschikbaar stelt. Bij de verleningsbeschikking wijzen wij daarop.
Vereniging Bedrag
SDC Putten € 21.000,00
FCC Putten € 700,00
Hippisch Verband € 7.000,00
Tennisvereniging Vale Ouwe € 11.900,00
Rood-Wit '58 € 8.400,00
Tennisvereniging 't Laakhuisje € 7.770,00

 

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie exploitatiebijdrage buitensportvelden 2023' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.