Subsidieregeling Open Club

De gemeente Putten wil sport & bewegen graag als middel inzetten voor het beantwoorden van sociale vraagstukken. Om de sportverenigingen te stimuleren maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, stellen wij de Open Club subsidie beschikbaar. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht.

Er zijn in de subsidieregeling 4 pijlers opgenomen: Participatie, Preventie, Evenementen en Sportstimulering. In de aanvraag kunt u aangeven op welke pijler(s) uw sportvereniging zich wil richten. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de subsidie bepaald. Toelichting pijlers participatie Open Club

De aanvraag periode voor 2022 is gesloten.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u in 2023 het formulier downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.