Tijdelijk vangnet energiekosten

  • Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

    Ondernemers, sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen kunnen eenmalig een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen.