Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

Lokale ondernemers, religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen. Heeft u de subsidie al eerder ontvangen? Dan kunt u, door de verruimde voorwaarden, opnieuw een aanvraag doen. Het bedrag dat u al heeft ontvangen, verrekenen wij met het nieuwe bedrag.

U kunt de subsidie tot en met 1 september 2024 aanvragen.

Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Contract met de energieleverancier (als u deze heeft).
 • De laatste 3 jaarafrekeningen.

Ondernemers sturen ook mee:

 • Ingevulde de-minimisverklaring
 • Correspondentie van Rijksdienst voor ondernemend Nederland met het definitieve subsidiebedrag van de TEK-regeling (als dit van toepassing is).

Voorwaarden

U vraagt de subsidie aan voor een compensatie op uw energierekening. U stuurt mee: de laatste 3 jaarafrekeningen. Waarbij een minimaal stijging is van 20% van de energietarieven tussen jaarafrekening 1 en 2 of tussen jaarafrekening 2 en 3.

Religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties

 • De aanvrager valt onder de beschreven doelgroep en is gevestigd in de gemeente Putten.
 • De aanvrager is eigenaar, exploitant of huurder van een gebruiksruimte voor de uitvoering van religieuze-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten. Waarvoor de eigenaar of exploitant een energiecontract heeft afgesloten. Of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten.
 • Eerder ontvangen subsidie (binnen deze regeling) wordt verrekend.

Ondernemer

 • De aanvrager heeft een onderneming waarin minimaal 2 en maximaal 49 personen (inclusief eigenaar) werkzaam zijn.
 • De aanvrager heeft een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring.
 • Eerder ontvangen subsidie (binnen deze regeling) wordt verrekend.
 • Ontvangen bedrag via de TEK-regeling wordt verrekend.

Hoogte subsidie

Religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties

 • De hoogte van de subsidie is minimaal € 500,00 en maximaal € 5000,00.
 • Voor maatschappelijke instellingen wordt gerekend met notabedragen inclusief BTW.

Ondernemer

 • Er wordt voor maximaal 3 panden (in Putten) subsidie gegeven. Met een maximum van € 5.000,00 per pand.
 • Een subsidie wordt niet gegeven als het totale subsidiebedrag lager is dan € 500,00.
 • Voor ondernemers wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie tijdelijk vangnet energiekosten' downloaden, uitprinten en invullen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verordening.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.