Calamiteitenbestrijding

De gemeente is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt ten minste éénmaal per vier jaren een rampenplan vast, waarin risico's worden geïnventariseerd, de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding worden beschreven en het beleid ten aanzien van het vaststellen van rampenbestrijdingsplannen wordt vastgelegd. Bij het bestrijden van calamiteiten, rampen en zware ongevallen werkt de gemeente samen met de politie en andere hulpverleningsinstellingen.

Gevaarlijke en levensbedreigende incidenten dienen altijd gemeld te worden bij telefoonnummer 112. De meldkamer zal vervolgens de benodigde hulpdiensten alarmeren en buiten kantooruren ook de piket-ambtenaar van de gemeente alarmeren. Zet radio of tv aan: Informatie en nadere instructies bij rampen en zware ongevallen krijgt u via uw regionale radio- of televisiezender Omroep Gelderland:

Radio

  • via de ether: 103.5 FM
  • via de kabel: 103.3 FM

Televisie

  • via de ether: kanaal 32 (559,25)
  • via de kabel: kanaal S 16-, frequentie 264,00

Website gemeente Putten

Bij calamiteiten bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke website overbelast raakt. Ga dan naar: http://www.crisis.nl/. Ook het telefoonnummer van het gemeentehuis kan overbelast raken. Bel dan naar 0800-1351 (publieksnummer). In geval van een calamiteit is informatie niet direct beschikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Risicokaart provincie Gelderland

De overheid wil de burgers informeren over de risico's waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Risico's worden bepaald door de kans dat een ongeval plaatsvindt te vermenigvuldigen met het effect van een ongeval. De provincie Gelderland heeft deze risico's op een digitale kaart gepresenteerd. U kunt deze kaart vinden op www.gelderland.nl. Op de kaart ziet u de risicovolle inrichtingen met onder andere hun risicoafstanden. De komende jaren zal deze kaart verder worden uitgebreid met andere risico's zoals natuurbranden en overstromingen. Denk vooruit: http://www.crisis.nl/.

Contactgegevens

T (0341) 359 611