Drones regelgeving

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Op veilige afstand

Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert.

No fly zone

Het vliegen met drones is in een no fly zone niet toegestaan. 

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een vergunning nodig. Meer informatie daarover is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

Meer informatie

Meer informatie over veilig vliegen met drones vind je op www.rijksoverheid.nl/drones.